Friday, 3 February 2012

~~Pembuka 10 kunci mudah kaya ~~

1. Istighfar dan taubat
2. Taqwa
3. Berserah a.k.a tawakal
4. Menumpukan ibadat kepada Allah
5. Susul menyusul haji dan umrah
6. Menjaga hubungan keluarga
7. Infak di jalan Allah
8. Berbelanja kepada penuntut ilmu
9. Berbelanja kepada orang miskin
10. Berhijrah ke jalan Allah

Summary dari buku "Pembuka 10 kunci mudah kaya" karya Dr Fadhl Ilaahi

No comments:

Post a Comment